Gislavedsregionens Näringslivsråd

Tillsammans

Tillsammans för att dela kunskap, förbättra och skapa ett ännu starkare näringsliv i Gislaveds kommun

Gislavedsregionens Näringslivsråd är sammanslutningen av de lokala näringslivsföreningarna i Gislaveds kommun, Varje förening driver egen verksamhet med fokus på sin ort och sitt närområde, men när det kommer till de större frågorna ser vi styrkan i att samarbeta; att göra gemensam sak för att nå längre, får ett bättre gehör och kunna ge bättre resurser och förutsättningar. Vi kallar oss kort och gott för Näringslivsrådet till vardags.

Näringslivsrådet består av näringslivsföreningarna i orterna Anderstorp, Burseryd-Broaryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Smålandsstenar-Skeppshult. Totalt är representerar föreningarna tillsammans 297 företag med drygt 6400 anställda (avser år 2023). Näringslivsföreningarna bidrar alla till föreningens budget som går till helfinansiering eller delfinansiering av såväl punktinsatser som långsiktiga projekt (tidshorisont på flera år). Västbo Service & Handelsförening finns också representerade i styrelsen. De olika projekten har olika karaktär och syften – gemensamt för dem alla är att de ska skapa goda förutsättningar för och attraktivitet för Gislaveds kommuns näringsliv och invånare. 

Föreningar i samarbete för ett starkare näringsliv 

7

Tack vare Näringslivsrådet blir det möjligt

Bli medlem i en lokal förening

Fakta om det sprudlande näringslivet