NÄRINGSLIVSFAKTA FÖR GISLAVEDS KOMMUN

Näringslivet

Här tillverkas allt möjligt

I det sprudlande näringslivet i Gislaveds kommun tillverkas det allt möjligt. Här görs design och konstruktion, här blir det komponenter, detaljer och färdiga produkter. Även om det är tillverkningsindustrin – främst i branscherna metall, trä och plast – som är basen i vår regions näringsliv, finns här en mängd olika företag runt omkring dessa. De arbetar med allt från maskiner och utrustning, råvaror och förnödenheter till service och underhåll, tjänster och konsulter, logistik och återvinning.

Samtidigt finns här också allt det där andra som får en plats att fungera: handel och service, bostadsbolag och byggare, wellness och fitness. Ett starkt föreningsliv och människor som tror på platsen och dess potential. Oavsett var i Gislaveds kommun man befinner sig är det alltid nära till natur och friluftsliv, skogen och lugnet, sjöar och vattendrag. Här finns en sällan skådad entreprenörsanda – som visar sig i många olika sammanhang, inte bara i företagandet. Även om det är det som vi är mest kända för – som en del i Gnosjöregionen.

 

Näringslivet i Gislaveds kommun präglas av tillverkningsindustrin där plastindustri, metallindustri och träindustri är de mest vanliga branscherna. Det finns företag som producerar egna produkter, likaväl som att det finns många företag som är underleverantörer eller så kallade kontraktstillverkare. Industrin har en hög automatiseringsgrad och är konkurrenskraftig på en internationell marknad. Det är många företag som har en internationell kundbas, där en betydande del av produktionen går på export.

Ett bra läge

Gislaveds kommun har ett bra läge i västra Småland, där riksvägarna 26 och 27 korsas strax utanför Gislaved. Flertalet större orter når man på cirka en timme med bil: Växjö, Jönköping, Halmstad och Borås.

Gislaveds kommun har cirka 30.000 invånare och de tre största orterna är Gislaved (ca 10 500), Anderstorp (ca 5 100) och Smålandsstenar (ca 4 750).

ETABLERA, STARTA FÖRETAG, FLYTTA HIT?
I sidfoten hittar du nyttiga länkar som tar dig vidare oavsett vilka planer du har. Är du företagare eller tänker bli är det ett tips att du söker dig till en lokal näringslivsförening för att bli en del av nätverket. Ta reda på mer. 

Näringslivsfakta Gislaveds kommun

INFORMATION
Här finner du näringslivsfakta om Gislaveds kommun. 

Antal företag i Gislaveds kommun (2023)

Källa: SCB företagsregister, 2023

Förvärvsarbetande dagsbefolkning (2021)

Källa: SCB RAMS

Sysselsättning per bransch i Gislaveds kommun

 • Tillverkning-utvinning (Sverige 11%) 41% 41%
 • Handel (Sverige 12%) 12% 12%
 • Utbildning (Sverige 11%) 9% 9%
 • Vård-omsorg (Sverige 16%) 9% 9%
 • Företagstjänster (Sverige 12%) 6% 6%
 • Bygg (Sverige 7%) 6% 6%
 • Jordbruk, skogsbruk, fiske (Sverige 2%) 3% 3%
 • Transport & magasinering (Sverige 5%) 3% 3%
 • Hotell & restaurang (Sverige 3%) 2% 2%
 • Offentlig förvaltning & försvar (Sverige 6%) 2% 2%
 • Kulturella & personliga tjänster (Sverige 4%) 2% 2%

Andra branscher som vanligen redovisas är också Fastighet, Energiförsörjning & miljöverksamhet, Information & kommunikation samt Finans & försäkring. Dessa har en sysselsättningsnivå på 1% eller mindre i Gislaveds kommun och redovisas ej i listan ovan.

Källa: SCB (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik), 2020.

Pendling till och från Gislaveds kommun

Det är en stor rörlighet av arbetskraften i regionen mellan kommunerna. Nästan 25% av den förvärvsarbetande dagsbefolkningen pendlar in till Gislaveds kommun för arbete. Nästan lika många pendlar ut, statistiken visar att det är ett litet nettoöverskott på inpendlingen.

Inpendling 3733 
Utpendling 3233 
Netto inpendling + 500 pers

Källa: SCB (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik), 2021.

Nätverk för kunskapsspridning

Genom näringslivsbolaget Enter Gislaved är det möjligt att bli deltagare i specifika nätverk för att dela med sig av kunskap och få kunskap av andra deltagare. Det finns närverk inom HR, hållbarhet och kvinnor i ledande befattningar ”Kvinnor Leder”. Mer information kan du få genom Enter Gislaved.

%

Andel kvinnliga företagare (AB med minst 100 000 i omsättning). 16% i Jönköpings län. I hela Sverige är andelen 21%.

Källa: Företagarfakta 2022, Företagarna mars 2022. (Källa: Retriver (augusti 2021) och egna beräkningar Företagarna).

Storlek på företagen i Gislaveds kommun – fördelning

 • Fler än 200 anställda 1% 1%
 • 20-199 anställda 14% 14%
 • 10-19 anställda 14% 14%
 • 5-9 anställda 20% 20%
 • 1-4 anställda 52% 52%
 • Bygg (Sverige 7%) 6% 6%

Näringslivet i Gislaveds präglas av småföretagen. Det är endast ett fåtal större bolag med fler än 200 anställda – 6 st enligt statistik från SCB. Källa: SCB företagsregister 2023.

Jobb per sektor i Gislaveds kommun

Det är tydligt att de många små och medelstora företagen är stora jobbskapare i Gislaveds kommun. Källa: Företagarfakta 2022, Företagarna mars 2022. Deras källa är SCB (Företagsregistret) och egna beräkningar Företagarna.

%

Jobb i mindre företag (upp till 50 anställda)

%

Jobb i större företag (mer än 51 anställda)

%

Jobb i kommun, landsting, föreningar och organisationer

Handelsfakta Gislaveds kommun

Gislaveds kommun har 83 butiker, varav 31 är fristående (tillhör ej någon kedja). Källa: handelsfakta.se Alla uppgifter avser 2022.

%

Handelsindex dagligvaror (2022)

%

Handelsindex sällanköpsvaror (2022)

Antal anställda inom handeln i Gislaveds kommun (2022)

Omsättning i handeln i Gislaveds kommun i miljoner kronor (2022)