LOKALA NÄRINGSLIVSFÖRENINGAR RUNT OM I GISLAVEDS KOMMUN

Föreningar

Vi kommer längre i de stora frågorna när vi samarbetar

Det finns näringslivsföreningar på olika orter i Gislaveds kommun: Anderstorp, Burseryd-Broaryd, Gislaved, Hestra, Reftele och Smålandsstenar-Skeppshult. Varje förening driver egen verksamhet med fokus på sin ort och sitt närområde, men när det kommer till de större frågorna ser vi styrkan i att samarbeta; att göra gemensam sak för att nå längre, få ett bättre gehör och kunna ge bättre resurser och förutsättningar. Tillsammans blir vi en stark röst med hela kommunens näringsliv i ryggen. Vi driver det gemensamma arbetet i Gislavedsregionens Näringslivsråd.

Lokalt engagemang och nätverk

Med ett medlemsskap i en lokal näringslivsförening får du tillgång till ett lokalt nätverk och sammanhang. Föreningarna arrangerar olika träffar, utbildningar, företagsbesök. Några av föreningarna har också ett stark engagemang i utveckling av ortens attraktivitet – en roll som kan liknas vid en samhällsförening.

Dessutom finns det en kommunövergripande förening för handel- och serviceföretagare som bland annat säljer ett kommunövergripande presentkort, Västbokortet. Föreningen Västbo Handel & Service driver också olika egna projekt kopplade till handelsutveckling och förändringsarbete i samhälle och detaljhandel.

ETT MEDLEMSKAP SOM GÖR SKILLAND
Bli medlem i en näringslivsförening för att bli en del i det lokala sammanhanget på orten där du verkar. Genom medlemskapet bidrar du till utvecklingen av näringslivet inom Gislaveds kommun, bland annat genom alla de projekt som Näringslivsrådet driver.

 HITTA DIN LOKALA FÖRENING
Klicka på knapparna nedan för mer information om de lokala föreningarna och orterna.

Föreningar i samarbete för ett starkare näringsliv 

7