Gislavedsregionens Näringslivsråd

Projekt

Tack vare Näringslivsrådet blir det möjligt

Gislavedsregionens Näringslivsråd initierar och är hel- eller delfinansiär av både långsiktiga projekt och punktinsatser för att skapa goda förutsättningar och attraktivitet för Gislaveds kommuns näringsliv och invånare. Här nedan är några exempel på vad Näringslivsrådet står bakom i nutid. 

Förutom projekt arbetar Näringslivsrådet med inspel och påtryckningar i frågor med anknytning till utveckling, skola, bostäder, tomtmark och industrimark. Näringslivsrådet har fortsatt följa aktiviteter och beslut kopplat till infrastruktur, transporter, vägar samt järnväg i samarbete med Enter och Gislaveds kommun samt i forum som BGR (Businesss Gnosjö Region).

Pågående projekt

affärsmöte

Science Park

NYFÖRETAGANDE · UTVECKLING

Löpande projekt

Inom Science Park kan man få hjälp med att gå vidare med sin affärsidé, företagsstart eller företagsutveckling. Målet är att människor, företag och organisationer ska utveckla ny kunskap och hållbara innovationer för att lösa samhällsutmaningar. Science Park vänder sig till hela spektrat från enskilda individer till etablerade företag.

Näringslivsrådet delfinansierar (50%) en anställd från Science Park som har sin placering på Enter Gislaved för att finnas till hands som en resurs för näringslivet i Gislaveds kommun. Resterande del av anställningen finansieras av Gislaveds kommun.

affärsmöte

Starta eget – kampanj

NYFÖRETAGANDE · UTVECKLING

2022, 2023, 2024

Näringslivsrådet har lämnat gett Enter Gislaved möjlighet att marknadsföra deras tjänster kring nyföretagande och företagsutveckling genom olika kampanjer genom åren. Det har varit direktutskick till hushåll, radioreklam och kampanjer i sociala medier. Under 2024 lanseras en serie poddar under namnet ”Ta Steget-podden” med olika temaämnen. Du hittar poddarna där poddar finns och på Enter Gislaveds webbsida.

affärsmöte

Godmorgon Företagarna

KUNSKAP ⋅ ATTRAKTIVITET

2024

Frukostträffar arrangeras i Glashuset i Gislaved sista helgfria fredagen varje månad. Arrangör är Företagarna i samarbete med Enter och Näringslivsrådet.  Näringslivsrådet står för 1/3 av kostanden för genomförandet av Godmorgon Företagarna som genomförs under våren 2024, för att sedan utvärderas. Träffarna startade redan hösten 2023 och då stod Företagarna och Enter för kostnaden. Näringslivsrådet lämnade bidrag till föreläsare vid ett tillfälle.

affärsmöte

Gisledagarna 2024

ATTRAKTIVITET

2022, 2023, 2024

Bidrag till Gisledagarna avseende kostnadsersättning för bussar från omkringliggande orter samt för arbete kring förberedande arbete för arrangemanget.

affärsmöte

Club Enter

ATTRAKTIVITET ⋅ KOMPETENSFÖRSÖRJNING

2024

Näringslivsrådet har gett Enter i uppdrag att arbeta fram en modell och genomföra ”inflyttaraktiviteter” som bidrar till att personer och familjer som flyttar till Gislaveds kommun får information och hjälp med att knyta kontakter även utanför arbetet, för att snabbare komma in i samhället och känna sig mer hemma på den nya bostadsorten. I uppdraget ingår det även att inpendlande arbetskraft ska informeras och uppmuntras till inflyttning till Gislaveds kommun.

Genomförda projekt

UngDrive infopoint iPad med information om att starta företag som ungdom

Väcker intresse för entreprenörsskap i ung ålder

NYFÖRETAGANDE · SKOLA
2023

Näringslivsrådet har bekostat inköp av 2 st skärmar/infopoints för UngDrive med syfte att uppmuntra ungdomar att starta företag i grundskolan. Skärmar har placerats på högstadieskolor i Anderstorp och Reftele. De lokala näringslivsföreningarna sponsrade med glass till eleverna i samband med invigningarna. Skolorna i Smålandsstenar och Gislaved har erbjudits skärmar men har avböjt.

 

affärsmöte

Starta eget

NYFÖRETAGANDE
2021 – 2024

Starta eget-aktiviteter har genomförts genom Enter för att få fler att starta företag i Gislaveds kommun. Detta har skett i samarbete med Science Park och har genomförts med annonsering via sociala media, utskick, annonser, m.m.

UngDrive infopoint iPad med information om att starta företag som ungdom

UngDrive Masters – SM för Sommarföretagare

NYFÖRETAGANDE ⋅ ATTRAKTIVITET
2023

UngDrive Masters är Sveriges största läger för unga företagare då ungdomar (15-18 år) från Kiruna i Norr till Trelleborg i söder som under en weekend vallfärdar till Gnosjöregionen för att tävla i entreprenörskap. Näringslivsrådet har här krokat arm som guldpartner med den ideella organisationen UngDrive som står som arrangör för den tre dagar långa tävlingen som avgörs ute på våra företag i Gnosjöregionen. 2023 gick tävlingslördagen av stapeln på företag i Smålandsstenar.

UngDrive infopoint iPad med information om att starta företag som ungdom

SKAL

SKOLA
2022, 2023

SKAL är en förkortning av SKola och ArbetsLiv, och är en del av Gislaveds kommuns moderna arbetslivsorientering. SKAL är ett samarbete mellan kommunens grundskolor och ett antal större företag, kallat certifierat SKAL-företag.

Tillsammans med företagen knyts elevernas lärande samman med dagens arbetsmarknad genom processer som fokuserar på arbetsliv, utbildning, arbetsmarknad och kompetenser. Processer som genomförs kan vara skarpa projekt där eleverna får riktiga uppdrag att arbeta med och skapar värde för andra tillsammans med företagen.

Näringslivsrådet har finansierat en informationsbroschyr för SKAL (via Enter) som främst vänder sig till elever/föräldrar, skolpersonal och näringsliv. Två filmer är också framtagna för SKAL som visar på bredden av yrken som finns inom Gislaveds kommun för att ge elever insikter i studieval och framtida yrkesval.

UngDrive infopoint iPad med information om att starta företag som ungdom

Lokalfinansiering BGR

NYFÖRETAGANDE
2020 – 2023

Lokalfinansiering är en finansieringsmodell anpassad för mindre lokala idébärare/entreprenörer och kan möjliggöra att fler affärsidéer blir verklighet. Investerare ges möjlighet att investera och hjälpa till att utveckla näringslivet och investera med hjärtat i bygden.

Projektet har drivits av Enter Gislaved och har varit ett gemensamt projekt för kommunerna Gislaved och Gnosjö. Näringslivsrådet i Gislaveds kommun, som finansieras av sina medlemmar, företagen i kommunen, är de som finansierat Gislaveds kommuns del av Lokalfinansieringsportalen. I Gnosjö kommun är det Gnosjöandans Näringsliv och Gnosjö kommun som arbetar med att utveckla näringslivet och står bakom portalen.

UngDrive infopoint iPad med information om att starta företag som ungdom

Mingelkväll med Carolina Klüft

KUNSKAP ⋅ ATTRAKTIVITET
2023

En mingelkväll för kommunens näringsliv hölls i september 2023 med Carolina Klüft som föreläsare och inspiratör.

UngDrive infopoint iPad med information om att starta företag som ungdom

Industrinatten goes daytime

SKOLA ⋅ KUNSKAP
2023

För att ge ungdomar på väg ut i vuxenvärlden stöd inför att de ska göra sina framtida yrkes- och utbildningsval erbjuds företagsbesök för åk 8 inom industrin. Konceptet heter Industrinatten goes daytime och genomfördes i december 2023.

Aktiviteten sker i samverkan med Gislaveds kommun, Enter Gislaved och Teknikcollege. Sponsras av Gislavedsregionens Näringslivsråd med ekonomiska medel + give away tablettaskar.

UngDrive infopoint iPad med information om att starta företag som ungdom

Emigrantmässa i Nederländerna

NYFÖRETAGANDE ⋅ ATTRAKTIVITET ⋅ KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2023

Genom BGR har deltagande skett på emigrantmässa i Nederländerna för att visa upp regionen och locka nya invånare och arbetskraft till näringslivet.