NÄRINGSLIVSFÖRENING FÖR ANDERSTORP MED OMNEJD

Anderstorp

Föreningen Anderstorp Näringsliv

Anderstorp Näringsliv är en ideell förening för företag i och omkring Anderstorp. Vi vill belysa frågor som är viktiga för näringslivet i stort och förutsättningarna lokalt att starta och driva företag. Vi arbetar också med frågor och tar initiativ för attraktivitet i samhället.

De frågor som vi tycker är extra viktiga är:
• Nyföretagande – skapar arbetstillfällen och skapar framtidstro
• Tillgänglig mark – för både företag och olika typer av bostäder
• Attraktivitet – viktigt för fritid och platsens attraktionskraft

MEDLEMSINFORMATION
Minst sex gånger årligen skickar vi ut ett informationmail, det kan alla prenumerera på. Du gör anmälan på föreningens webbsida. Vi publicerar också information på föreningens facebooksida.

MEDLEMSTRÄFFAR – NÄTVERKANDE
Cirka fyra gånger årligen arrangerar vi träffar för nätverkande, kunskapsspridning, utbildning och information. Vanligen är det ett frukostmöte eller lunchmöte för medlemsföretag, ibland bjuder vi in allmänt också.

LOKALA PROJEKT I ANDERSTORP
Våra lokala projekt bygger i många och mycket på att agera som en samhällsförening. Anderstorp Näringslivsförening har fler gånger arrangerat lokal valdebatt i sporthallen inför val till kommunfullmäktige (2018, 2022). Vi har ordnat rastplatsbänkar utmed elljusspåret (2021) och byggt en discgolfbana på Ekekullen (2023).

Ekekullen Discgolf – en bana med 6 korgar som Anderstorp Näringsliv har byggt tack vare medlemsföretagen och sponsorer.

STYRELSEN 2024:
Anders Ohrgren (G-byrån) ordf.
Robert Bladh (Essem Design)
Gertrud Tuppela (Etac)
Henrik Andersson (Golvabia)
Mattias Uhlman (Gela Plast)
Martina Damgaard (Hugma)
Jonas Stigemyr (Puls)
Peter Håkansson (Mobergs)

BLI EN DEL AV ANDERSTORP NÄRINGSLIV
Är vi fler blir vår röst starkare och vi kan göra mer. Vår vision är att tillsammas, genom samarbete och med gemsamma krafter: nå längre, påverka och med egna intiativ få saker att hända som är till nytta för näringslivet, invånare och samhälle i Anderstorp och Gislaveds kommun. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Om Anderstorp

OM ORTEN ANDERSTORP
Anderstorp är en liten ort, där det finns stora möjligheter. Här bor lite drygt 5.200 personer och orten är den näst största i kommunen, där Gislaved är centralort och har 10.269 invånare (2020). Anderstorp och Gislaved ligger nära, avståndet är bara fem kilometer. I centrum av Anderstorp finns flera livsmedelsbutiker och flera specialbutiker som skobutik, skönhet, elektronik, inredning, arbetskläder, blommor. 

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR I ANDERSTORP
I Anderstorp finns flertalet förskolor, grundskolorna Ekenskolan och Töråsskolan med F–6 och högstadieskolan Åsenskolan med årskurserna 7–9. Det finns även utbildning på gymnasienivå på Motorsportgymnasiet.

ETT STARKT FÖRENINGSLIV I ANDERSTORP
På orten finns ett starkt föreningsliv inom idrotter som handboll, fotboll, simning, orientering, mountainbiking, sportskytte – för att nämna några. Men även olika intresseföreningar som exempelvis hembygdsförening, Lions och Rotary.

AKTIV FRITID I ANDERSTORP
Här finns simhall, flera sporthallar, elljusspår, trails för mountainbike och två badplatser på gång-/cykelavstånd från centrum. Discgolfbana finns i parkområdet Ekekullen, där det även finns utegym lekplats, grillplats och vandringsstigar i skogsmiljö.

BOENDE I ANDERSTORP
Här finns ett varierat utbud av boende med både hyresrätter och bostadsrätter i lägenheter, men där villor dominerar i bebyggelsen. För dig som vill bygga nytt finns det tomtmark på flera platser i Anderstorp.

Antal aktiebolag (2024)

Antal invånare (2020)

Källor: UC 2024 och SCB, statistiska tätorter 2022.

Bild från elljusspåret i Anderstorp, där Anderstorp Näringsliv har placerat ut rastplatsbänkar.