NÄRINGSLIVSFÖRENING FÖR gislaved MED OMNEJD

Gislaved

Gislaveds Näringslivsförening

Vi är en förening som vill organisera alla företag i Gislaved samhälle. Vi vill attrahera ägare, företagsledare och ledningspersoner. GNF ska vara en viktig del i dessa personers kontaktnät och erbjuda både interna och externa kontaktytor. GNF vill vara en samlingspunkt för idéer som driver Gislaved framåt. GNF är våra medlemmars väg in i Enter Gislaved AB.

Medlemskapet ger tillgång till ett ovärderligt kontaktnät för våra medlemmar, en unik möjlighet att tillsammans med andra besluta och genomföra viktiga projekt.

MEDLEMSINFORMATION
Vi skickar ut ett informationsmail till våra medlemmar. Vi publicerar också information på föreningens facebooksida.

MEDLEMSTRÄFFAR – NÄTVERKANDE
Cirka fyra gånger årligen arrangerar vi träffar för nätverkande, kunskapsspridning, utbildning och information. Vanligen är det ett frukostmöte eller lunchmöte för medlemsföretag.

LOKALA PROJEKT
Vi jobbar mycket för att öka attraktiviteten i vår kommun och vi samverkar med skolan för framtidens medarbetare. 

GNF Besök på Axjo

STYRELSEN 2024
Ordförande: Jaana Ek, jaana.ek@onepartnergroup.se
Vice ordförande: Mahsa Farajolahi
Kassör: Ida Ahnberg Algerbro
Sekreterare: Dijana Bjelovuk
Klubbmästare: Stina Runesson

Ledamöter:
Joakim Ekstrand
John Klang

Styrelsesuppleanter:
Thomas Carlsson
Susanne Bäcklund

BLI EN DEL AV GISLAVED NÄRINGSLIV
Är vi fler blir vår röst starkare och vi kan göra mer. Vår vision är att tillsammans, genom samarbete och med gemensamma krafter: nå längre, påverka och med egna initiativ få saker att hända som är till nytta för näringslivet, invånare och samhälle och Gislaveds kommun. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Om Gislaved

OM ORTEN GISLAVED
Gislaved är en industriort, fortfarande känd för sin gummifabrik, sen 1895 under namnet Svenska Gummifabriken och senare ägt av Continental AG. När däckfabriken lades ned år 2002, övertogs den 600 meter långa fastigheten av Weland AB, som idag rymmer en mängd olika företag samt inkubatorverksamhet. Gislaved har en industri präglad av tillverkning av gummiprodukter och polymerer samt skärande bearbetning.

IDÉER FRÅN MEDLEMMAR LEDER TILL UTVECKLING
GNF tror att dess medlemmar har idéer om hur Gislaved skall utvecklas i ett bredare perspektiv och som de endast kan genomföra med andra.

ATTRAKTIVT SAMHÄLLE
GNF är medvetna om att företag är beroende av att verka i en attraktiv byggd, men attraktiviteten kommer inte av sig själv (särskilt som vi vet att orter utan högskola/sjukhus etc inte får något gratis).

MÖTESPLATS
GNF vill vara en mötesplats för att göra Gislaved samhälle mer attraktivt i ett bredare perspektiv – lyckas vi samla ihop den entreprenörskraft som finns i Gislaveds företag finns stora möjligheter till förbättringar.

PÅVERKA NÄRINGSLIVSUTVECKLING GENOM ENTER GISLAVED
Genom GNF har våra medlemmar också möjlighet att påverka vilka projekt Enter Gislaved AB ska arbeta med.

Antal aktiebolag (2024)

Antal invånare (2020)

Källor: UC 2024 och SCB, statistiska tätorter 2022