NÄRINGSLIVSFÖRENING FÖR REFTELE MED OMNEJD

Reftele

Reftele Näringslivsförening

Vi är en ideell förening för företag i Reftele och närliggande område. Vi arbetar med frågor som är viktiga för vårt näringsliv och attraktiva för våra samhällen. 

 

STYRELSEN 2024:

Ordförande: Stefan Josefsson, sjsnickeriab@telia.com (SJ Snickeri)

BLI EN DEL AV REFTELE NÄRINGSLIVSFÖRENING

Är vi fler blir vår röst starkare och vi kan göra mer. Vår vision är att tillsammans, genom samarbete och med gemensamma krafter: nå längre, påverka och med egna initiativ få saker att hända som är till nytta för näringslivet, invånare och samhälle och Gislaveds kommun. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Om Reftele

OM REFTELE
Reftele ligger genomkorsas av Halmstadsbanan och länsväg 153. En station finns i samhället och banan trafikeras av Krösatåget med anslutningar mot Värnamo/Nässjö och Smålandsstenar/Halmstad.

Reftele är en mindre ort, men med god samhällsservice i form av flertalet butiker och grundskola med årskurserna F-9. Här finns ett starkt näringsliv och ett stort föreningsliv och samhällsengagemang.

Antal aktiebolag (2024)

Antal invånare (2020)

Källor: UC 2024 och SCB, statistiska tätorter 2022.