NÄRINGSLIVSFÖRENING FÖR SMÅLANDSSTENAR OCH SKEPPSHULT

Smålandsstenar-Skeppshult

Smålandsstenar-Skeppshult Näringslivsförening

Vi är en ideell förening för företag i Reftele och närliggande område. Vi arbetar med frågor som är viktiga för vårt näringsliv och attraktiva för våra samhällen. 

 

STYRELSEN 2024:

Ordförande
Jacob Axelsson, nfsmalandsstenarskeppshult@gmail.com

Sekreterare

Magnus Andersson

Kassör
Martin Johansson

Ledamöter
Kajsa Andersson
Peter Z Bergvall
Victoria Bloch
Hillevi Moberg
Camilla Saarinen

 

BLI EN DEL AV SMÅLANDSSTENAR-SKEPPSHULT NÄRINGSLIVSFÖRENING

Är vi fler blir vår röst starkare och vi kan göra mer. Vår vision är att tillsammans, genom samarbete och med gemensamma krafter: nå längre, påverka och med egna initiativ få saker att hända som är till nytta för näringslivet, invånare och samhälle och Gislaveds kommun. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Om Smålandsstenar-Skeppshult

OM SMÅLANDSTENAR-SKEPPSHULT
Smålandsstenar är ett samhälle som ligger längs med järnvägslinjen Halmstad–Nässjö och riksväg 26, Nissastigen. Samhället, som ligger i Gislaveds kommuns södra del, är mest känt för sin tillverkningsindustri, främst metall- och plastindustrier, men är också stora inom trä- och möbelindustrin. Smålandsstenar är lite utav ett nav för de södra kommundelarna och omkringliggande mindre orter.

Skeppshult ligger ungefär 5 km söder om Smålandsstenar och är en ort med med bostäder och industri.

 

Antal aktiebolag (2024)

Antal invånare (2020)

Källor: UC 2024 och SCB, statistiska tätorter 2022. Smålandsstenar har 401 aktiebolag och Skeppshult 36. Smålandsstenar har 4560 invånare och  Skeppshult har 378 invånare.